Praktijk voor Euritmietherapie | Monica de Vries |

Leven bestaat uit beweging en ritme

Praktijk voor euritmietherapie Monica de Vries.In al wat leeft, in de natuur, in plant en dier werkt één of andere vorm van beweging en ritme.
Ook het menselijk organisme is doortrokken van beweging en ritme.

Wij kunnen dat ervaren in onze ademhaling,
in het kloppen van ons hart, in ons ritme van waken en slapen;
ons levensgevoel wordt er door bepaald. In het menselijk organisme werken alle bewegingen en ritmes, die ook in de wereld om ons heen
aanwezig zijn.

De euritmie maakt gebruik van deze bewegingen en ritmes van de natuur om ons heen en de natuur in ons. In onze taal en in muziek vinden wij deze ook terug. De taal is het middel waarbij wij, m.b.v. het spreken, onszelf naar buiten toe kunnen uitdrukken. De euritmie maakt dit door bewegingen zichtbaar.
Taal en muziek kunnen ook door euritmie naar binnen toe werken. Hier maakt met name de euritmietherapie gebruik van. Er wordt een relatie gelegd tussen de euritmische bewegingen en de verschillende functies en processen in het menselijk lichaam.