Praktijk voor Euritmietherapie | Monica de Vries |

Wat is euritmie?

Euritmie is een bewegingskunst die het gesproken woord (gedichten, prozatekst) en muziek zichtbaar maakt in gebaar en beweging van het lichaam. Deze bewegingskunst is omstreeks 1912 uit de antroposofie ontstaan. “Eúrythmos”, uit het Grieks vertaald, betekent: mooie, harmonische beweging. Monica de Vries. Euritmietherapeute

Euritmie kan op verschillende gebieden werkzaam zijn: